Regulamin Zakupów

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem), działający pod adresem www.hairagain.com.pl (zwanym dalej Witryną) prowadzony jest przez Hair Partners Sp. z o. o., NIP 1132932095, Regon 36665150, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szaserów 38 (zwaną dalej Hair Partners), kontakt pod nrem telefonu +48228719410 lub +48226481400.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu nie jest obligatoryjna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie. Konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Hair Partners może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Hair Partners za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię Hair Partners.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Hair Partners,
  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Obsługa Sklepu dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze [od poniedziałku do piątku], w godzinach: 8:00-16:00.
 9. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hairagain.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.hairagain.com.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m.in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, który stanowi nierozłączną część złożenia Zamówienia, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Hair Partners Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. W przypadku chęci zamiany szczegółów zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji i aktualizacji ceny. Każda zmiana ceny wymaga pisemnego potwierdzenia ze strony Klienta.
 9. Przedmiotem umowy jest produkcja systemu włosów na indywidualne zamówienie zgodnego z wyborami dokonanymi przez Klienta na stronie internetowej www.hairagain.com.pl i/lub sprzedaż produktu standardowego.
 10. Cena zawiera wyłącznie produkcję produktu według specyfikacji Klienta lub produkt standardowy (kosmetyki, środki pielęgnujące, akcesoria). Wszelkie dodatkowe przedmioty (m.in. pakiet startowy, próbniki, materiały do wykonania miary) lub/i usługi (np. strzyżenie, farbowanie, pobieranie miary) nie są wliczone w cenę produkcji.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

III. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z Hair Partners. Za poprawność danych adresowych odpowiada klient.
 2. Dostawa na terenie Polski zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  Poczty Polskiej (wysyłka tylko we wtorki i piątki)
  Firmy kurierskiej
 3. Poza granicami Polski dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy kurierskiej.
  Koszty dostawy wynoszą:
  Na terenie Polski:
  Firma kurierska DPD – 15,01 zł płatność z góry / 17,01zł płatność przy odbiorze
  Poczta Polska – 15,01 zł płatność z góry / 20zł płatność przy odbiorze (Paczki Pocztą Polską wysyłane są we wtorki i piątki)
  Poza teren Polski:
  Przesyłka lotnicza Pocztowa do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera – 70 zł
  Przy zakupach powyżej 1000 zł, dostawa do krajów Unii Europejskiej jest gratis.
  Przesyłki ekonomiczne poza kraje Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej – od 85 zł. Dodatkowo, ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane po otrzymaniu zamówienia oraz danych do wysyłki.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi:
  Na terenie Polski:
  Firma kurierska – czas dostawy maksymalnie 1-2 dni tylko w dni robocze, Poczta Polska – czas dostawy maksymalnie 3-4 dni robocze (paczki Pocztą Polską wysyłane są we wtorki i piątki)
  Zamówienia zagraniczne:
  Przesyłka lotnicza Pocztowa do krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera – 3-4 dni robocze
  Przesyłka ekonomiczna poza kraje Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczki Pocztą Polską wysyłane są we wtorki i piątki) – ponad 14 dni roboczych, liczone od dnia wysłania zamówienia.
 5. Zamówione produkty można odebrać w punktach odbioru osobistego.
  • ul. Pałacowa 4 lok. U6, Białystok
  • ul. Pomorska 1a, Bydgoszcz
  • ul. Waszyngtona 18, Częstochowa
  • ul. Dębinki 7d, Gdańsk
  • ul. Abrahama6/2, Gdynia
  • ul. Daszyńskiego 59/ III, Gliwice
  • pl. Rostka 3, Katowice
  • ul. Szlak 24, Kraków
  • ul. Lubartowska 36/1, Lublin
  • ul. Żołnierska 17, Olsztyn
  • ul. Kośnego 33/39, Opole
  • ul. Garbary 6, Poznań
  • ul. Krzywoustego 65/U1, Szczecin
  • ul. Kościuszki 52, Toruń
  • ul. Roentgena 3, Warszawa
  • ul. Targowa 12, Warszawa
  • ul. Bolesławiecka 1 (wejście od ul. Legnickiej 44), Wrocław
  • ul. Pereca 23b, Wrocław
  • ul. Sobieskiego 11, Zielona Góra

IV. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 2. Całkowita opłata za zamówienie powinna być uiszczona tuż po potwierdzeniu otrzymania i zgodności zamówienia przez pracownika Hair Partners.
 3. Data wpływu środków na konto jest dniem rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku gdy wpłata została dokonana przed potwierdzeniem zamówienia przez pracownika Sklepu, datą jest data potwierdzenia.
 4. Opłaty za zamówiony produkt należy dokonać za pomocą systemu płatniczego Przelewy24.pl lub przelewem na konto
  PL 24 1050 1025 1000 0090 8015 5980 ING BANK
 5. W przypadku wybrania płatności kartą, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. W przypadku konieczności dokonania przelewu w innej walucie niż PLN istnieje możliwość zapłaty w Euro lub Dolarach amerykańskich (USD). Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia kwoty do zapłaty. Koszty przelewu przy międzynarodowych transakcjach są po stronie Kupującego.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym mają Państwo prawo odstąpić od zamówienia internetowego w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia na produkt indywidualny i/lub otrzymania produktu standardowego bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wówczas przysługuje Państwu pełen zwrot kosztów.
 2. Termin, w którym weszli Państwo w posiadanie produktu standardowego lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie produktu standardowego, jest terminem rozpoczęcia gwarancji.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Hair Partners o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). By odstąpienie było skuteczne, informacja o odstąpieniu powinna dotrzeć do siedziby firmy przed upływem 14 dni. W tym wypadku liczy się data otrzymania. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie w kolejnym dniu roboczym potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Na produkty oznaczone co do gatunku (produkowane seryjnie np. kosmetyki, akcesoria) obowiązuje termin zwrotu w zakresie zwykłego zarządu, czyli otwarcia przesyłki, obejrzenia produktu oraz ewentualnego odesłania. Możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny jest możliwa nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrot produktów pozbawionych oryginalnego opakowania i użytkowanych nie zostanie uwzględniony.
 5. Warunkiem rozpatrzenia zwrotu jest dostarczenie do Hair Partners towaru wraz z opisem i kompletnymi danymi kontaktowymi w bezpiecznym opakowaniu przed upływem 14 dni.
 6. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VI. GWARANCJA

 1. Na produkty oznaczone co do tożsamości (wykonane zgodnie z zamówieniem klienta i na podstawianie danych przez niego przesłanych) obowiązuje 90 dniowy termin gwarancji. Towar winien zostać dostarczony przed upływem tego terminu.
  a) Ze względu na delikatność i intymność wyrobu oraz fakt, że jest to realizacja indywidualnych preferencji nie podlega on zwrotowi.
  b) W terminie późniejszym uszkodzenia mechaniczne, takie jak np. odprucia, oderwania mogą zostać naprawione w ramach postępowania serwisowego odpłatnego. Po otrzymaniu produktu zostanie przeprowadzona wycena serwisu i po pisemnej akceptacji kosztów rozpoczęta realizacja.
  c) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych ze zwykłego lub niewłaściwego użytkowania, działania skrajnych temperatur i innych warunków atmosferycznych, niewłaściwej pielęgnacji lub przechowywania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych niedbalstwem, nie stosowaniem zaleceń pielęgnacji dostępnych na portalu www.hairagain.pl
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do Hair Partners towaru wraz z opisem i kompletnymi danymi kontaktowymi w bezpiecznym opakowaniu przed upływem terminu gwarancji (liczy się dzień nadania przesyłki).

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Hair Partners jest producentem systemów włosów. Hair Partners jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji produkowanego systemu włosów.
 2. Hair Partners jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, w zakresie ustalonym przez gwarancję opisaną w niniejszym regulaminie. (paragraf VI.)
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Hair Partnersm ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa. Przyjmowane są tylko reklamacje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Hair Partners zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. Reklamacje dotyczące produktów przyjmowanie są w formie pisemnej wraz z reklamowanym produktem, pod rygorem nieważności. Hair Partners zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku decyzji o naprawie w ramach postępowanie reklamacyjnego, odpowiedź pisemna zostanie udzielona w przewidywanym terminie zaś sama naprawa będzie przeprowadzona w czasie niezbędnym do jej wykonania.

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Hair Partners podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hair Partners o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Hair Partners, ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa, e-mail: rokoko@rokoko.com.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Hair Partners zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hair Partners a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hair Partners a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hair Partners.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.hairagain.com.pl (zwany dalej Witryną) przez Hair Partners Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa, (zwany dalej Sklepem).
 2. Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 3. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.
Call Now Button