Rejestracja konta stałego klienta

 
 

 
 

 
 
 

Kontynuowanie oznacza że:

Rozumiesz i akceptujesz regulamin sklepu oraz, że udostępnienie przeze Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia procesu zakupów w tym sklepie internetowym oraz do korzystania z jego podstawowych funkcjonalności. Rozumiesz, że administratorem twoich danych jest podmiot określony w Regulaminie tego sklepu internetowego. Oświadczasz, iż zapoznałeś (aś) się z treścią obowiązku informacyjnego zamieszczonego poniżej. Chcesz kontynuować proces zakładania konta użytkownika.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Hair Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szaserów 38, 04-306 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu zakupów w tym sklepie internetowym oraz do korzystania z jego podstawowych funkcjonalności. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, o ile wyrazisz odrębną zgodę na ich przetwarzanie. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych takim jak: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, a także przez okres czasu przewidziany przepisami szczególnymi. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

 
Call Now Button